Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Når du har gjennomført denne læringsstien, skal du

 

  • vite hva som ligger i begrepet kontrast
  • kjenne til underkategorier som størrelseskontrast, fargekontrast, formkontrast og motivkontrast
  • gjenkjenne de ulike kontrastprinsippene og bruke dem i eget arbeid
  • vite hva som ligger i begrepet balanse
  • kjenne til begrepene symmetrisk og asymmetrisk
  • gjenkjenne de ulike balanseprinsippene og bruke dem i eget arbeid