Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

    Når du har gjennomgått denne læringsstien, skal du

    • kjenne til begrepene skriftgruppe, skriftfamilie og skrifttype (snitt, font)
    • vite hva som kjennetegner skriftgruppene antikva og grotesk
    • kjenne til noen skriftfamilier som tilhører disse skriftgruppene
    • kunne anvende prinsipper om skriftblanding som hindrer visuell støy