Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Når du har gjennomgått denne læringsstien, skal du

  • kjenne til begrepene skriftgruppe, skriftfamilie og skrifttype (snitt, font)
  • vite hva som kjennetegner skriftgruppene antikva og grotesk
  • kjenne til noen skriftfamilier som tilhører disse skriftgruppene
  • kunne anvende prinsipper om skriftblanding som hindrer visuell støy