Hopp til innhold

Fagartikkel

Typografi – oppsummering

Oversikten nedenfor viser sammenhengen mellom begrepene skriftgruppe, skriftfamilie og skrifttype. Antikvaskrifter har seriffer og duolineær strek. Skrifter uten seriffer og med monolineær strek er som oftest groteske skrifter.

Oversikt som viser sammenhengen mellom skrifttype, skriftfamilie og skriftgruppe. Faksimile.

Til fordypning

en kort innføring i typografiens historie i denne videoen på YouTube. (Animasjonen har engelsk tale og kan inneholde noen sekunder med reklame før avspillingen begynner.)

Klikk og se også gjennom Skriftgruppenes historie

Sist faglig oppdatert 02.10.2017
Skrevet av Kari Roksvaag Rønning

Læringsressurser

Innføring i grafisk design

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs