Hopp til innhold

NDLA film

  Bærekraftig utvikling

  Bærekraftig utvikling er et tverrfaglig tema som handler om å verne livet på jorda og om langsiktig og fornybar planlegging av samfunnet. Her er aktuelle filmer som belyser emnet.

  Miljø

  Vern av miljøet og forvaltning av naturressurser inngår i det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling. Forurensning, både på land og i havet, er mye debattert i media, og er en av vår tids store utfordringer. En annen utfordring for miljøet er at vi blir stadig flere mennesker.

  Læringsressurser

  Miljø