Hopp til innhold

NDLA film

Bærekraftig utvikling

Bærekraftig utvikling er et tverrfaglig tema som handler om å verne livet på jorda og om langsiktig og fornybar planlegging av samfunnet. Her er aktuelle filmer som belyser emnet.

Miljø

Vern av miljøet og forvaltning av naturressurser inngår i det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling. At vi stadig blir flere mennesker på jorda, får også konsekvenser for miljøet.

Læringsressurser

Miljø