Hopp til innhold

NDLA film

Bærekraftig utvikling

Bærekraftig utvikling er et tverrfaglig tema som handler om å verne livet på jorda og om langsiktig og fornybar planlegging av samfunnet. Her er aktuelle filmer som belyser emnet.

Urfolk

Gjennom å se film kan du lære om urfolk, om deres historie, kultur og kamper. Mange av verdens urfolk har tradisjon for å leve med og av naturen. Dette gjør dem også svært sårbare for klimaendringer og miljøkatastrofer.

Læringsressurser

Urfolk

Kildemateriell