Hopp til innhold

NDLA Film

Folkehelse og livsmestring

Folkehelse og livsmestring handler om hvordan vi kan leve gode liv. God fysisk og psykisk helse betyr mye for hvordan vi har det. Det gjør også kommunikasjon og samspill med andre mennesker.

Helse

Filmene som er knyttet til emnet helse, handler blant annet om ulike sykdommer og om mennesker med rusproblemer og psykiske lidelser.

Læringsressurser

Helse

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriale