Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Kommunikasjon i filmen De urørlige

Filmen De urørlige handler om relasjonen mellom Philippe og pleieassistenten Driss. Her er oppgaver til filmen om kommunikasjon, respekt og profesjonell yrkesutøvelse.

1. Kommunikasjon og tillit

 1. Hva menes med kommunikasjons- og relasjonsferdigheter?

 2. Beskriv hvordan pleieassistenten Driss kommuniserer med Phillipe.

 3. På hvilken måte kan gode kommunikasjons- og relasjonsferdigheter skape trygghet og tillit i arbeid med brukere og pasienter?

 4. Nevn eksempler på gode relasjonsferdigheter i filmen.

2. Menneskeverd og respekt

 1. Forklar ordene empati og endringsvilje.

 2. Drøft denne påstanden: Driss er ikke egnet i jobben som pleieassistent, men arbeidsforholdet fungerer fordi han respekterer Phillipe.

 3. Reflekter over hvordan du ville oppført deg som helsefagarbeider i disse situasjonene hentet fra filmen. Hva ville du gjort likt, og hva ville du gjort annerledes? Begrunn svaret.

  1. Scene 1

  2. Scene 2

3. Profesjonell yrkesutøvelse

Driss er uerfaren i jobben som pleieassistent. I filmen er det blant annet scener der Driss ruser seg, og han tilbyr også narkotika til Phillipe. Dette er ikke i henhold verken til profesjonell yrkesutøvelse eller lovverk.

 1. Hva menes med profesjonell yrkesutøvelse?

 2. Finner du eksempler der det utøves profesjonell yrkesutøvelse i filmen? Utdyp svaret og beskriv hva som skjer i disse scenene.

Relatert innhold

Oscarnominert fransk film om vennskap, håp og om å overleve en alvorlig ulykke.

CC BY-SASkrevet av Tina Andersson. Rettighetshaver: Norgesfilm AS
Sist faglig oppdatert 30.09.2021

Læringsressurser

Helse