Hopp til innhold

Historie (vg2)

Historiske perioder

Hva menes med periodisering, og hvilke perioder deler vi historien inn i? Under dette hovedemnet ser vi på periodisering, og du vil finne innhold knyttet til de ulike historiske periodene.

Eldre historie

Her får du en gjennomgang av emner som hører hjemme i eldre historie. Innholdet er delt inn i perioder og kronologisk ordnet.

Vikingtid

I 250 år reiste nordmenn, svensker og dansker ut i verden for å bosette seg, drive handel, erobre, krige og plyndre. Selv om dette er 1 000 år siden, har vikingtida satt dype spor i norsk kultur og identitet.

Læringsressurser

Vikingtid