Hopp til innhold

Historie (vg2)

Historiske perioder

Hva menes med periodisering, og hvilke perioder deler vi historien inn i? Under dette hovedemnet ser vi på periodisering, og du vil finne innhold knyttet til de ulike historiske periodene.

Eldre historie

Her får du en gjennomgang av emner som hører hjemme i eldre historie. Innholdet er delt inn i perioder og kronologisk ordnet.

Dansketiden

Perioden hvor Norge var underlagt Danmark, blir kalt dansketiden, eller 400-årsnatten, og varte fra 1380 til 1814. Vi sier likevel at det formelle tapet av suverenitet skjedde med avskaffelsen av riksrådet i 1536.

Læringsressurser

Dansketiden