Hopp til innhold

Historie (vg2)

Historiske perioder

Hva menes med periodisering, og hvilke perioder deler vi historien inn i? Under dette hovedemnet ser vi på periodisering, og du vil finne innhold knyttet til de ulike historiske periodene.

Eldre historie

Her får du en gjennomgang av emner som hører hjemme i eldre historie. Innholdet er delt inn i perioder og kronologisk ordnet.

Europeisk middelalder

I europeisk historie regnes middelalderen fra år 500 e.Kr., det vil si fra Vest-Romerrikets fall, og til år 1500. Det er en periode med nye maktfaktorer: kirken, adelen og kongen. Vi ser også en statsdannelse med en formell politisk form.

Læringsressurser

Europeisk middelalder