Hopp til innhold

Historie (vg2)

Historiske perioder

Hva menes med periodisering, og hvilke perioder deler vi historien inn i? Under dette hovedemnet ser vi på periodisering, og du vil finne innhold knyttet til de ulike historiske periodene.

Eldre historie

Her får du en gjennomgang av emner som hører hjemme i eldre historie. Innholdet er delt inn i perioder og kronologisk ordnet.

Antikken

Antikken er en lang og spennende epoke i Europas historie. Den er den første epoken vi har mye nedskrevet kunnskap om, og er en tid mennesker senere har sett tilbake på og blitt inspirert av.
Vi finner spor fra denne epoken både i dagens politiske systemer og i kunst og arkitektur.

Læringsressurser

Antikken