Hopp til innhold

Historie (vg2)

Historiske perioder

Hva menes med periodisering, og hvilke perioder deler vi historien inn i? Under dette hovedemnet ser vi på periodisering, og du vil finne innhold knyttet til de ulike historiske periodene.

Eldre historie

Her får du en gjennomgang av emner som hører hjemme i eldre historie. Innholdet er delt inn i perioder og kronologisk ordnet.

Tidlige samfunn

Når vi snakker om tidlige samfunn, tenker vi på hvordan mennesker levde for flere tusen år siden. Det handler om overgangen fra jegere og sankere til jordbrukssamfunn og sivilisasjoner, både i Norge og i områder som Mesopotamia og Egypt.

Læringsressurser

Tidlige samfunn