Hopp til innhold

Naturfag (SF)

  Arv og evolusjon

  I dette emnet skal du få bli med på en spennende reise innom celler, arvestoff, evolusjon og bioteknologi. Her kan du la deg fascinere av de mikroskopiske bestanddelene som kontrollerer livsviktige prosesser og har svært stor betydning for våre liv.

  Evolusjon

  Evolusjon handler om hvordan livet har utviklet seg på jorda, fra de første encellede organismene til et stort mangfold av arter med ulike tilpasninger. Evolusjonen handler både om hvordan den genetiske sammensetningen innen en populasjon endrer seg, og om hvordan nye slekter og arter oppstår.

  Læringsressurser

  Evolusjon