Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Oppsummeringsoppgaver – evolusjon

Disse oppgavene tar deg gjennom hovedpunktene i emnet om evolusjon. Oppgavene egner seg godt til repetisjon og gir deg en fin sjanse til å finne ut hva du har lært og forstått.

Oppgave 1. Evolusjon og begreper

Oppgave 2. Sant eller usant?

Oppgave 3. Flervalgsoppgaver

Oppgave 4

Forklar hvorfor denne påstanden ikke er riktig: «Aper har kommet lenger i evolusjonsprosessen enn mus.»

Løsningsforslag

Påstanden legger til grunn at evolusjonen har et mål, og at aper har hatt større framgang enn det mus har hatt. Både aper og mus har utviklet seg gjennom naturlig utvalg, og mus kan være like godt (til og med bedre!) tilpasset sitt miljø enn det aper er. At vi gjerne oppfatter aper som mer intelligente enn mus, er en annen sak.

Mann med kaps sprer frø utover jorde. Foto.

Oppgave 5

En bonde kaster en håndfull åkererter (Pisum arvense) utover et jorde. Beskriv hvordan naturlig utvalg kan foregå i denne situasjonen.

Løsningsforslag

De erteplanteindividene som utnytter ressursene i området best, kan utkonkurrere andre individer i kampen om ressursene. Dermed vil de få muligheten til å produsere frø, slik at egenskapene som ga plantene en fordel, videreføres til neste generasjon. Genfrekvensene for de fordelaktige egenskapene vil øke og bli vanligere i de neste generasjonene.

Oppgave 6

En fiskeart som lever i en innsjø, utvikler seg over tid til to ulike fiskearter. Hannene hos de to fiskeartene har ulik farge, slik at hunnene kjenner igjen og kan velge en hann fra sin egen art. Innsjøen de bor i, blir utsatt for overgjødsling, og sikten blir etter hvert så dårlig at det blir vanskelig for hunnene å se fargen på hannene.

Hva kan skje i denne situasjonen?

Løsningsforslag

Siden det er vanskelig for hunnene å skille hannene fra de to ulike artene fra hverandre, vil de to artene sannsynligvis begynne å gyte med hverandre. Hvis de får levedyktig avkom, vil det ikke være forplantningsdyktig.

Kilde

Fowler, S., Roush, R. og Wise, J. (2013). Concepts of Biology. OpenStax. https://openstax.org/details/books/concepts-biology

CC BY-SASkrevet av Thomas Bedin.
Sist faglig oppdatert 09.11.2020

Læringsressurser

Evolusjon