Hopp til innhold

Fagstoff

Mutasjoner som drivkraft i evolusjonen

Mutasjoner er en viktig drivkraft i evolusjonen, men blant utallige mutasjoner er det svært få som er gunstige for individet. Gjennom millioner av år har det allikevel oppstått mange nye alleler som har gitt nye og fordelaktige egenskaper i noen miljø, slik at nye arter har oppstått.
Tidslinja viser utviklingen fra jorda ble dannet for 4,5 milliarder år siden, til de første bakteriene, utvikling av oksygen i atmosfæren, eukaryote celler, dinosaurer og mennesker. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Nye egenskaper kan gi fordeler i nye miljøer

Utvikling fra små enkle organismer til primater. Animasjon.

Mutasjoner er en drivkraft i evolusjonen på den måten at de har ført til nye genvarianter som gir nye egenskaper.

En mutasjon som er en ulempe i et bestemt miljø, kan være en fordel i et annet miljø.
Mutasjoner som gir recessive egenskaper, kan ligge skjult i mange generasjoner (stille mutasjoner) før avkom arver egenskapen fra begge sine foreldre og egenskapen kommer til syne. I et nytt miljø kan denne nye egenskapen få betydning fordi den gir konkurransemessige fordeler, og genvarianten blir ført videre til nye generasjoner.

Fem ulike stadier i utviklingen av fjær. Illustrasjon-

Det er svært sjelden at mutasjoner gir opphav til et nytt allel som gir bedre egenskaper, men gjennom millioner av år har slike mutasjoner hatt stor betydning for å danne nye arter. Slike «positive» mutasjoner er ett av grunnlagene for evolusjonen.

Tenk gjennom og diskuter

Hva tror du skjedde, og hvilke muligheter kom da følgende nye egenskaper oppsto?

  • transportsystem i organismer
  • indre skjelett (ryggstreng i de første)
  • indre befruktning hos planter og dyr
  • pels og fjær
  • jevnvarme dyr
CC BY-SASkrevet av Kristin Bøhle.
Sist faglig oppdatert 08.06.2020

Læringsressurser

Evolusjon