Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Naturlig utvalg med spillet Peppered moths

Du er en rovfugl som spiser møll. Hvor mange hvite og svarte møll klarer du å spise på ett minutt? Bruk resultatene til å lære om naturlig utvalg.
Lyse silhuetter av rovfugl og møll på mørk bakgrunn. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Om spillet

I dette spillet har du rollen som rovfugl. En populasjon av møll slippes løs i skogen der du bor. I utgangspunktet består populasjonen av 50 % hvite møll og 50 % svarte. Du skal prøve å spise alle møllene du ser, og undersøke hvordan sammensetningen av populasjonen er etter at du har spist deg mett (etter ett minutt).

Gjennom dette spillet kan du lære

 • hva som menes med naturlig utvalg

 • hvordan naturlig utvalg påvirker gensammensetningen i en populasjon

Slik spiller du Peppered moths

 1. Start med å velge farge på barken på trærne i skogen hvor møllen lever.

 2. Bruk musepekeren til å forflytte rovfuglen. Når nebbet er over en møll, klikker du for å spise den. Når en møll blir spist, vil du høre at det knaser. Hvis du bommer på en møll, vil du høre fuglekvitter.

 3. Spis så mange møll du klarer på ett minutt!

Spill

Spillet Peppered moths

Tips: Spill flere ganger i hver skogstype og før opp resultatene fra hver omgang i et regneark.

Etter å ha spilt

 1. Sammenlign resultatene fra en runde med gjennomsnittet av flere runder. Hva oppdager du? Kan du forklare dette?

 2. Forklar hvordan omgivelsene/miljøet kan påvirke overlevelsen til en populasjon.

 3. Forklar hvordan egenskaper kan gå i arv fra en generasjon til den neste.

 4. Hva går den darwinistiske evolusjonsteorien ut på? Hvordan henger det sammen med det du erfarte i spillet?

 5. Forklar hvordan mutasjoner kan oppstå. Forsøk å koble forklaringen til og hvordan frekvensen av ulike alleler endrer seg over tid i en populasjon.

 6. Analyser endringer i frekvensen av alleler over tid, og sammenlign med ulike populasjoner.

 7. Hvordan kan eksempler med møllen i dette spillet overføres til andre situasjoner? Gi eksempler.

Relatert innhold

Naturlig utvalg er den viktigste mekanismen i evolusjonen. Det skjer så lenge det er overproduksjon, arv og genetisk variasjon i populasjonen.

Kilde

Tevis, C. (2003). Peppered Moths – natural selection in action. Ask A Biologist. https://askabiologist.asu.edu/peppered-moths-game/index.html

CC BY-SASkrevet av Thomas Bedin.
Sist faglig oppdatert 18.08.2022

Læringsressurser

Evolusjon