Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Lønnsomhet og bærekraft i praksisbedriften

Er praksisbedriften opptatt av bærekraft og miljøvennlige valg? I denne oppgaven skal du utforske hvordan praksisbedriften tar miljøhensyn. Går det på bekostning av lønnsomhet? Hvordan oppleves kravene om bærekraft sett fra bedriftens side?
Illustrasjon som viser at bærekraftig utvikling består av sosiale forhold, økonomi og forholdet til miljø og klima. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Bedriftsledere må ta mange hensyn når de tar valg på vegne av bedriften. Eierne vil at bedriften tjener mest mulig penger, de ansatte vil ha en trygg arbeidsplass, og kundene vil ha gode produkter. Politikerne vil at bedriftene skal tjene penger og drive bærekraftig og lovlydig.

Det kan være motstridende interesser, og hvem skal bedriften da prioritere? Hvordan oppleves dette fra innsiden av en bedrift?

Du skal utforske dilemmaet sett fra bedriftens synsvinkel. For å løse oppgaven må du avtale et møte med lederen din, eller helst den daglige lederen i bedriften.

Oppgave

 1. Innledning: Forbered deg på å arbeide med temaet bærekraft. Hva betyr begrepet? Finn informasjon om bedriften, hvilke produkter den har, og hvor mange ansatte den har.

 2. Innhold: Forbered om disse emnene, følg gjerne opp svaret med et «hvordan?» eller «hvorfor?»:

 • I hvilken grad er produktene bærekraftige?
 • Hvor miljøvennlig er produktene produsert?
 • I hvor stor grad bruker bedriften lokale leverandører?
 • På hvilken måte driver bedriften avfallssortering og gjenvinning?
 • Hvor kostnadskrevende er det å drive miljøvennlig?
 • På hvilken måte kan bedriften tjene penger på å drive miljøvennlig?
 • Hvordan opplever bedriften miljømessige krav fra myndighetene?
 • Hvilke planer har bedriften om forbedringstiltak for å bli mer bærekraftig?
 1. Avslutning: Oppsummer holdningen bedriften har til bærekraft. Hva synes du om den?
Tips til lærer

Oppgaven kan passe som en del av loggen eleven skriver fra praksis, som en individuell skriftlig innlevering, eller som en muntlig framføring.

CC BY-SASkrevet av Cecilie Lund.
Sist faglig oppdatert 28.06.2021

Læringsressurser

Praksis i bedrift