Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Regnskapet i praksisbedriften

Hvordan arbeider praksisbedriften din med regnskap? I denne oppgaven skal du utforske hvordan bedriften jobber med økonomi, med fokus på regnskap.
Tankefull gutt med tankeboble fylt med tall. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Alle bedrifter fører regnskap. Regnskapsføring gir oss informasjon om hvilke inntekter og kostnader vi har hatt, i tillegg får vi en oversikt over eiendeler, gjeld og egenkapital. Du skal i denne oppgaven utforske hvordan praksisbedriften din fører regnskap og fakturerer, og hvordan regnskapet rapporteres til ledelsen og eventuelt styret i bedriften.

I praksisbedriften din er det én eller flere som jobber med økonomi og regnskap. Du må få hjelp fra dem til å løse oppgaven.

Oppgave

  1. Har bedriften egne ansatte som fører regnskapet, eller bruker de et regnskapskontor?

  2. Har bedriften kunder som de sender fakturaer til? Undersøk i så fall hva slags rutiner bedriften har på betalingsfrister og purring.

  3. Ta utgangspunkt i bedriftens årsregnskap, og finn følgende hovedposter i resultatregnskapet:

Resultatregnskap

Kroner

Sum driftsinntekter

Varekostnader

Lønnskostnader

Avskrivinger

Andre driftskostnader

Driftsresultat

Sum finansinntekter

Sum finanskostnader

Resultat før skattekostnad

Skatt

Årsresultat

  1. Ta utgangspunkt i bedriftens årsregnskap og finn følgende hovedposter i balansen:

Balanse

Kroner

Eiendeler

Sum anleggsmidler

Sum omløpsmidler

Sum eiendeler

Egenkapital og gjeld

Egenkapital

Langsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld

Sum egenkapital og gjeld

  1. Hvordan rapporteres regnskapstallene gjennom året til ledelsen og styret? Lages det regnskap månedlig, kvartalsvis og halvårlig?

  2. Hva synes du om bedriftens økonomi?

Tips til lærer

Oppgaven passer fint som en del av loggen eleven skriver fra praksis, eller som en individuell skriftlig innlevering.

CC BY-SASkrevet av Cecilie Lund.
Sist faglig oppdatert 24.06.2021

Læringsressurser

Praksis i bedrift