Hopp til innhold

Oppgave

Budsjett i praksisbedriften

Hvordan ser budsjettene ut i praksisbedriften din? I denne oppgaven skal du utforske hvordan resultat- og likviditetsbudsjettet ser ut og blir brukt i din praksisbedrift.

Illustrasjon som viser innholdet i resultatbudsjettet og likviditetsbudsjettet.
De to hovudbudsjettene med pil til målet og innholdet deres.
Resultatbudsjett. Pil til: Lønnsomhet. Inntekter minus kostnader.
Likviditetsbudsjett. Pil til: Betalingsevne. Innbetalinger minus utbetalinger.

Innhold i resultatbudsjett og likviditetsbudsjett

Det kan være stor forskjell på budsjetteksemplene du finner i lærebøker og de budsjettene bedriftene lager. I lærebøkene er oppsettene forenklet i forhold til virkeligheten. Men formålet med å lage budsjetter er det samme, bedriften skal beholde oversikten over økonomien.

I praksisbedriften din er det en eller flere som jobber med økonomi og regnskap. Du må få hjelp fra dem til å løse oppgaven.

Oppgave

  1. Forbered deg på å arbeide med budsjetter. Repeter hva et resultatbudsjett og et likviditetsbudsjett er.

  2. Be om å få se på bedriftens resultatbudsjett og likviditetsbudsjett. Det er som regel mange linjer i budsjettet til en bedrift, men du skal bare finne hovedtallene.

  3. Lag spørsmål som du skal stille til kollegaen din om bedriftens økonomiske situasjon.

  4. Resultatbudsjettet. Lag en tabell og fyll ut:

Resultatbudsjett

kr

Salgsinntekter

= Sum salgsinntekter

Varekostnad

Andre variable kostnader

Sum variable kostnader

= Bruttofortjeneste/DB

Faste kostnader

Sum faste kostnader

= Resultat

  1. Likviditetsbudsjettet. Lag en tabell og fyll ut:

Likviditetsbudsjett

Måned

Måned

Inngående beholdning

Innbetalinger

= Sum innbetalinger

Utbetalinger

= Sum utbetalinger

= Innbetalingsoverskudd/-underskudd

= Utgående beholdning

  1. Hva tenker du om bedriftens lønnsomhet og likviditet?

Tips til lærer

Oppgaven passer fint som en del av loggen eleven skriver fra praksis, eller som en individuell skriftlig innlevering.

Sist faglig oppdatert 23.06.2021
Skrevet av Cecilie Lund

Læringsressurser

Praksis i bedrift

Oppgaver og aktiviteter