Hopp til innhold

Oppgave

Svinn i praksisbedriften

Svinn er tap av ressurser, og svinn fører dermed til dårligere lønnsomhet for bedriften. Alle ansatte kan være med på arbeidet med å minimere svinn. Som praksiselev kan du kanskje bidra med nye innspill på hva som er svinnkilder i praksisbedriften.

Kvinne utfører kontorarbeid. Foto.

Oppgave

  1. Innledning: Fortell om praksisbedriften.

  2. Innhold: Hva er svinn og svinnkilder? Bruk illustrasjonen svinnhjulet til å fortelle om aktuelle svinnkilder i din praksisbedrift. Dersom dere har personalrom eller kantine, må du også vurdere om matsvinn kan være et problem.

  3. Svinn og bærekraft: Hvorfor er det viktig at alle bedrifter vurderer sine svinnkilder?

  4. Tiltak mot svinn: Hvilke tiltak mot svinn i praksisbedriften vil du foreslå?

  5. Avslutning: Oppsummer hvilke svinnkilder praksisbedriften har, og hvilke tiltak du foreslår mot svinn.

Filer

Tips til lærer

Oppgaven kan løses skriftlig som en rapport eller som en muntlig framføring.

Sist faglig oppdatert 03.06.2021
Skrevet av Cecilie Lund

Læringsressurser

Praksis i bedrift

Oppgaver og aktiviteter