Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Beredskapsplanen i din praksisbedrift

Har du sett beredskapsplanen til praksisbedriften din? Dette er en plan som sier hva vi skal gjøres om en uønsket hendelse skjer. Som ansatte må vi være kjent med innholdet i planen, slik at vi vet hva vi skal gjøre.
Beredskapsøvelse. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

I de fleste bedrifter kan det skje farlige hendelser. Bedriftene skal ha tiltak som begrenser sannsynligheten for at slike uønskede hendelser skjer. Men uansett hvor mange sikkerhetstiltak en bedrift setter i verk, er sannsynligheten for at noe skjer, likevel til stede.

Vi lager beredskapsplaner for å minimere konsekvensene av en uønsket hendelse – for eksempel en brann.

I oppgaven skal du be om å få se og vurdere praksisbedriftens beredskapsplan. Du kan også snakke med verneombudet eller en ansatt som er ansvarlig for HMS-arbeidet i bedriften.

Oppgave

  1. Beskriv beredskapsplanen kort. Hva er hovedpunktene?

  2. Er det en plantegning over bygningen eller kontorene i beredskapsplanen?

  3. Er nødutgangene beskrevet?

  4. Hvem er med i beredskapsorganisasjonen? Hvordan er ansvar og oppgaver fordelt?

  5. Er det beskrevet hvor de ansatte kan finne førstehjelpsutstyr, brannvernsutstyr eller lignende?

  6. Er telefonnumre til nødetatene med? Er det beskrevet hvordan bedriften skal samarbeide med nødetatene?

  7. Er det en plan for beredskapsøvelser, for eksempel brannøvelser?

  8. Hva synes du om bedriftens beredskapsplan i forhold til det du har lært på skolen?

Tips til læreren

Oppgavene kan være en del av loggen elevene skriver fra praksis, eller en individuell skriftlig innlevering eller muntlig framføring.

Om det er vanskelig å få tilgang til beredskapsplanen til praksisbedriften, kan eleven kanskje bruke skolens beredskapsplan.

CC BY-SASkrevet av Cecilie Lund.
Sist faglig oppdatert 12.11.2021

Læringsressurser

Praksis i bedrift