Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Administrative rutiner i praksisbedriften din

Administrative rutiner vil si alle støtteoppgavene i en bedrift. Det er rutiner knyttet til økonomi, innkjøp og saksbehandling. Alle bedrifter har administrative rutiner, uansett hva bedriften driver med.
Ei jente kopierer dokumenter i en kopimaskin. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

I praksisbedriften din er det en eller flere som jobber med administrative oppgaver. Få gjerne hjelp fra dem når du skal finne svar på oppgavene nedenfor.

  1. Hvilke økonomiske rutiner har praksisbedriften? Beskriv hvordan bedriften tar imot ordrer, fakturerer og registrerer innbetalinger, og beskriv eventuelle purrerutiner.

  2. Hvilke rutiner har bedriften for lønnsarbeid?
  3. Hvordan foregår innkjøpsarbeidet? Hvem har fullmakt til å bestille og godkjenne kjøp? Hvilke kvalitetssikringsrutiner har bedriften for å sikre at det kjøpes inn riktig antall til rett pris og av riktig kvalitet?
  4. Beskriv saksbehandlingsrutinene i bedriften. Hva gjør bedriften for eksempel når en kunde klager på en vare? Hvilke interne regler er det for hvordan saker skal behandles i bedriften?
  5. Hva synes du om de administrative rutinene i bedriften som du har fått innsyn i? Er det noen rutiner som etter din mening kan forbedres?
Tips til læreren

Svaret på oppgavene kan inngå som en del av loggen elevene skriver fra praksis, eller brukes som en individuell skriftlig innlevering.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Cecilie Lund.
Sist faglig oppdatert 19.11.2021

Læringsressurser

Praksis i bedrift