Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Servicerollen og omdømmet til praksisbedriften

Hva vil det si å beherske kunsten med kundeservice i din praksisbedrift? Hvordan påvirker utøvelsen av servicerollen bedriftens omdømme? Jobb gjerne i par med oppgavene.
Smilende kvinne med headset sitter på et kontor med kollegaer i bakgrunnen. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave 1

Forskningsprosjektet Norsk kundebarometer ved Handelshøyskolen BI gjennomfører en årlig undersøkelse som måler kundetilfredshet og lojalitet blant norske forbrukere. Gå inn på nettsida Norsk kundebarometer for å se topp-10-lista over bedrifter som har lykkes med å begeistre kundene sine.

  1. Velg ut minimum to av bedriftene på topp-10-lista. Utforsk og redegjør for hvorfor bedriftene lykkes i å skape kundetilfredshet og lojalitet.

  2. Drøft hva det er som skaper tilfredse og lojale kunder.

  3. Lag din egen liste med overskriften "10 tips for å skape kundetilfredshet og lojalitet".

  4. Ta utgangspunkt i praksisbedriften din, og reflekter over hvordan den kan hente inspirasjon fra bedriftene på topp-10-lista til Norsk kundebarometer. Gi konkrete eksempler.

Oppgave 2

For noen år siden hadde regjeringen et nasjonalt utviklingsprogram ved navn "Sammen om en bedre kommune". I dette arbeidet ble sitatet "En aktiv og åpen dialog med innbyggerne er viktig for omdømme, noe som igjen er viktig for at flere har lyst til å jobbe og bo i kommunen".

  1. Drøft hvordan sitatet kan ha overføringsverdi til utøvelsen av servicerollen, og hvordan servicerollen påvirket omdømmet i praksisbedriften din.

  2. Ta utgangspunkt i sitatet ovenfor, og skriv det om til å gjelde praksisbedriften din.

Oppgave 3

Skriv et refleksjonsnotat med tittelen "Utøvelse av servicerollen i praksisbedriften" der du reflekterer over:

  • hva det vil si å beherske kunsten med kundeservice i servicerollen i praksisbedriften din

  • hvordan utøvelsen av servicerollen må tilpasses ulike mottakere i ulike situasjoner

  • på hvilken måte utøvelsen av servicerollen påvirker praksisplassens omdømme

CC BY-SASkrevet av Elisabeth Thoresen Olseng.
Sist faglig oppdatert 05.05.2022

Læringsressurser

Praksis i bedrift