Hopp til innhold

Råvare, produksjon, salg og service (RM-KOS vg2)

Mat og kultur

Maten er en viktig kulturbærer i alle samfunn. Gjennom globalisering har den norske matkulturen blitt påvirket av matvarer og matskikker fra andre deler av verden, samtidig som norske råvarer og skikker har blitt en del av andre lands matkultur.

Det nordiske kjøkken

I Norden har vi råvarer av god kvalitet fra både jord og fjord, og vi har lange tradisjoner for konservering av matvarer. I dette emnet vil du lære mer om de nordiske mattradisjonene og det nye nordiske kjøkken.

Læringsressurser

Det nordiske kjøkken