Hopp til innhold

Fagartikkel

Yrkesetiske dilemma

I barnehagen oppstår det etisk utfordrende situasjoner hver dag. Dette er en naturlig del av det å jobbe med mennesker. Det første du må spørre deg selv om er: Hvordan skal jeg opptre i ulike situasjoner på jobb i barnehagen?

To ansikter kikker ut hull i et klatrestativ. Foto.

Profesjonell på jobb

Når du jobber med yrkesetiske dilemma så handler det om situasjoner som skal løses på et så god måte som mulig. For at du skal øke kunnskapen din rundt dette er du i praksis i barnehage, skole eller sfo og jobber med barn og får veiledninger av kolleger. På veien mot en profesjonell yrkesutøvelse kan du stille deg noen spørsmål:

  • Hvordan snakker du om barna og deres familier i barnehagen?
  • Hvilke holdninger skal du fremheve og hvilke skal du motarbeide hos deg selv?
  • Hvor god er du til å ta imot veiledning?
  • Hvordan kan du legge til rette for et godt samarbeid?
  • Hvordan kan du bidra til at lederen din, kollegaene dine og du gjør hverandre gode?
  • Hvordan kan du bidra til etisk refleksjon på møter eller sammen med kolleger der og da?
  • Hvordan kan du være et forbilde og en god rollemodell for de rundt deg?

I spørsmål rundt omsorgssvikt og bekymringsfulle forhold er det lett å beskytte oss selv og foreldrene mer enn barna. I mange tilfeller blir vi konfliktskye. Hvordan kan etiske refleksjoner og tette samtaler rundt dette bidra til større trygghet rundt en bekymring?

Sist oppdatert 13.01.2019
Skrevet av Hege Nikolaisen

Læringsressurser

Yrkesetiske valg