Hopp til innhold

Øvelse

Yrkesetisk dilemma: Hvem får være med?

Som barne- og ungdomsarbeider kan du støte på vanskelige valg. Da kan det være smart å ha forberedt seg. Les gjennom problemstillingen og velg deretter et av alternativene. Finn fram en tekstbehandler, for du skal begrunne valget ditt. Til slutt skal du få noen momenter og se om du får nye refleksjoner.

LK06
4 barn og en voksen som ser på. tegning.

Ida på fire år har gått i barnehagen i to år og bor nesten en time unna barnehagen. De andre barna bor i nærområdet til barnehagen. Ida og Ally, som også er fire år, leker godt sammen når femåringene er opptatt med noe annet. Men straks femåringene kommer, vil Ally heller leke med dem. Gruppen med femåringer slipper ikke Ida inn i leken. Når Ally leker med femåringene, blir Ida sittende alene og pusle med lego eller noe annet hun kan leke alene med.

Hva gjør du i denne situasjonen?

Skriv begrunnelse for valg av alternativ før du ser på momentene som tilhører alternativet.

Alternativ 1 – Ingenting. Det er helt greit at de ikke leker sammen hele tiden.

Dette må du tenke over:

 • Hvordan vil du begrunne dette valget?
 • Hvordan tror du Ida opplever situasjonen?
 • Hvordan tror du foreldrene til Ida opplever denne situasjonen?
 • Hvor lang tid synes du at Ida kan sitte alene og utenfor de andre gruppene uten at du gjør noe?
 • Hva vil du gjøre dersom du ser at Ida blir lei seg?
 • Hva kan grunnene være til at Ida ikke får delta?
 • Hva kan grunnene være til at Ally heller vil være sammen med femåringene?
 • Hva er de voksnes ansvar i denne situasjonen?

Nye refleksjoner?

Ville du begrunnet valget ditt på en ny måte, eller ville du ha valgt annerledes? Har du andre ideer til hvordan man kan løse problemet?

Noter nye refleksjoner og gjør evt. et omvalg.

Alternativ 2 – Du griper inn og sier at Ida må få leke med Ally og de andre.

Dette må du tenke over:

 • Hvordan vil du begrunne dette valget?
 • Hvordan tror du at Ida, Ally og femåringene opplever dette?
 • Er det nok å si at barn må få bli med i leken?
 • Hva gjør du videre dersom du ser at Ida ikke blir inkludert i leken, men blir sittende og se på at de andre leker?
 • Hva gjør du dersom femåringene sier at de ikke vil leke med Ida?
 • Hva kan grunnen være til at Ida ikke får leke med de andre barna?
 • Hva er den voksnes ansvar i denne situasjonen?

Nye refleksjoner?

Ville du begrunnet valget ditt på en ny måte, eller ville du ha valgt annerledes? Har du andre ideer til hvordan man kan løse problemet?

Noter nye refleksjoner og gjør evt. et omvalg.

Alternativ 3 – Du setter deg ned og leker med Ida og prøver å hjelpe henne til å ta initiativ til å ta del i gruppen.

Dette må du tenke over:

 • Hvordan vil du begrunne dette valget?
 • Hvordan tror du Ida vil oppleve at du hjelper henne?
 • Hvordan kan du få Ida til å ta initiativ til å ta del i gruppen?
 • Hva gjør du om gruppen fortsatt avviser henne?
 • Hva er den voksnes ansvar i samspill med barna?
 • Hva vil du si til de andre voksne i barnehagen om det du observerer?

Nye refleksjoner?

Ville du begrunnet valget ditt på en ny måte, eller ville du ha valgt annerledes? Har du andre ideer til hvordan man kan løse problemet?

Noter nye refleksjoner og gjør evt. et omvalg.

Sist oppdatert 30.01.2019
Skrevet av Gro Nedberg Grønlid og Guri Bente Hårberg

Læringsressurser

Yrkesetiske valg