Hopp til innhold

Øvelse

Yrkesetisk dilemma: Bekymringsfulle forhold

Som barne- og ungdomsarbeider kan du støte på vanskelige valg. Da kan det være smart å ha forberedt seg. Les gjennom problemstillingen og velg deretter et av alternativene. Finn fram en tekstbehandler, for du skal begrunne valget ditt. Til slutt skal du få noen momenter og se om du får nye refleksjoner.

LK06
Voksen og barn som kommuniserer

Et av barna i barnehagen mangler ofte matpakke, hun virker ustelt, og enkelte dager lukter det av henne. Det er sjelden foreldrene som henter henne. I dag kommer hun alene i barnehagen, og det ser ut som om hun har kledd seg uten hjelp.

Hva gjør du?

Skriv begrunnelse for valg av alternativ før du ser på momentene som tilhører alternativet.

Alternativ 1 – Du syns synd på henne, men at det ikke er rart at det er slik med tanke på hvem som er foreldrene hennes.

Dette må du tenke over:

 • Hvilke holdninger viser du ved en slik tankegang?
 • Er det andre i barnehagen som har merket seg noe, og er dette dokumentert?
 • Har du lov til å handle på denne måten?
 • Hva sier taushetsplikten og opplysningsplikten?
 • Hvem hjelper barnet om alle tenker slik?
 • Hva skal til for at du gjør noe med situasjonen?
 • Hva om du senere får vite at barnet har lev med omsorgssvikt?
 • Hvordan kan du samarbeide godt med foreldrene om du har denne innstillingen til dem?

Nye refleksjoner?

Ville du grunngitt valget ditt på en ny måte, eller ville du ha valgt annerledes? Har du andre ideer til hvordan en kan løse problemet?

Noter nye refleksjoner og gjør evt. et omvalg.

Alternativ 2 – Du tar kontakt med leder så fort som mulig. Du forteller at du er bekymret, og at du ønsker at styrer skal vurdere hva som skal gjøres videre.

Dette må du tenke over:

 • Hva viser du ved å gjøre det på denne måten?
 • Hvordan er dette i forhold til taushetsplikten og opplysningsplikt?
 • Hva ønsker du at leder skal gjøre?
 • Hvorfor er det viktig at du dokumenterer det du har observert?
 • Hva gjør du dersom leder sier at dette ikke er noe å bry seg om?
 • Hva gjør du om leder er borte?

Nye refleksjoner?

Ville du grunngitt valget ditt på en ny måte, eller ville du ha valgt annerledes? Har du andre ideer til hvordan en kan løse problemet?

Noter nye refleksjoner og gjør evt. et omvalg.

Alternativ 3 – Du ringer barnevernet så fort du får mulighet. Du forteller alt du vet og ber dem snarest om å gjøre noe.

Dette må du tenke over:

 • Kan du gjøre det på denne måten?
 • Har noen tatt opp bekymringen med foreldrene?
 • Hvordan vil kollegene dine oppfatte det om du ikke drøfter det med dem først?
 • Sikrer du at alle opplysningene kommer fram på denne måten?
 • Hvordan vil lederen din oppfatte dette?
 • Hva er forskjellen på saksgangen dersom du oppdager omsorgssvikt som privatperson, og dersom du oppdager det som ansatt?
 • Hva er så alvorlig at du må varsle, men kan vente noen timer, og hva vurdere du som så alvorlig at det må varsles på timen?

Nye refleksjoner?

Ville du grunngitt valget ditt på en ny måte, eller ville du ha valgt annerledes? Har du andre ideer til hvordan en kan løse problemet?

Noter nye refleksjoner og gjør evt. et omvalg.

Sist oppdatert 30.01.2019
Skrevet av Gro Nedberg Grønlid og Guri Bente Hårberg

Læringsressurser

Yrkesetiske valg