Hopp til innhold

Øvelse

Yrkesetisk dilemma: Dokumentasjon i barnehagen

Som barne- og ungdomsarbeider kan du støte på vanskelige valg. Da kan det være smart å ha forberedt seg. Les gjennom problemstillingen og velg deretter et av alternativene. Finn fram en tekstbehandler, for du skal begrunne valget ditt. Til slutt skal du få noen momenter og se om du får nye refleksjoner.

LK06
To voksne som ser på en barnetegning.Tegning.

I Blomman barnehage bruker de å henge opp mange av tegningene som barna tegner. , Når barna blir hentet tar ofte foreldrene seg tid til å se på disse tegningene. Clemmet er fem år og har en del motoriske problemer. Det gjør at tegningene hans for det meste blir streker og kruseduller, mens de fleste andre på hans alder begynner å få detaljer i sine tegninger. En dag Mathias holder på å henge opp tegninger, kommer kollegaen hans Inger bort og sier at han ikke bør henge opp Clemmets tegninger, fordi det gjør det tydelig for alle at han ikke kan tegne.

Hva hadde du gjort om du var Mathias?

Skriv begrunnelse for valg av alternativ før du ser på momentene som tilhører alternativet.

Alternativ 1 – Du henger opp bildene sammen med de andre bildene.

Dette må du tenke over:

 • Hva oppnår du ved å gjøre det?
 • Hvorfor velger du dette alternativet?
 • Hvem bestemmer at noe er fint og noe er stygt?
 • Hva gjør du om Clemmet sier «Min tegning er stygg – jeg vil aldri tegne mer»
 • Hva sier du dersom du ser at Clemmet ser stolt på sin tegning?
 • Hva sier du dersom foreldrene spør om Clemmets tegneutvikling?
 • Hvordan kan du hjelpe Clemmet og foreldrene til å være stolte av bildet som henger der?

Nye refleksjoner?

Ville du grunngitt valget ditt på en ny måte, eller ville du ha valgt annerledes? Har du andre ideer til hvordan en kan løse problemet?

Noter nye refleksjoner og gjør evt. et omvalg.

Alternativ 2 – Du lar være å henge opp Clemmets bilde.

Dette må du tenke over:

 • Hvorfor velger du denne løsningen?
 • Hvem bestemmer at noe er for dårlig, for stygt til å henges opp?
 • Hva sier du når Clemmet spør etter bildet sitt?
 • Hva sier du når foreldrene leter etter Clemmets bilde blant alle de andre bildene?
 • Hvordan tror du denne løsningen påvirker selvbildet til Clemmet?
 • På hvilken måte vil du da vise at du anerkjenner de tegningene som Clemmet lager?
 • Tror du dette vil motivere ham til å tegne flere tegninger?

Nye refleksjoner?

Ville du grunngitt valget ditt på en ny måte, eller ville du ha valgt annerledes? Har du andre ideer til hvordan en kan løse problemet?

Noter nye refleksjoner og gjør evt. et omvalg.

Alternativ 3 – Du tar med deg Clemmet ut på kjøkkenet og spør om dere skal tegne en tegning sammen. Den tegningen dere lager, henger du opp.

Dette må du tenke over:

 • Hvorfor velger du denne løsningen?
 • Er dette omsorg?
 • Hva tror du Clemmet føler når han ser dette bildet på veggen?
 • Hva tror du foreldrene til Clemmet føler eller tenker når de ser tegningen?
 • Hvordan vil denne løsningen påvirke hvordan Clemmet tegner videre?

Nye refleksjoner?

Ville du grunngitt valget ditt på en ny måte, eller ville du ha valgt annerledes? Har du andre ideer til hvordan en kan løse problemet?

Noter nye refleksjoner og gjør evt. et omvalg.

Sist oppdatert 30.01.2019
Skrevet av Gro Nedberg Grønlid og Guri Bente Hårberg

Læringsressurser

Yrkesetiske valg