Hopp til innhold

Øvelse

Yrkesetisk dilemma: Barna banner

Som barne- og ungdomsarbeider kan du støte på vanskelige valg. Da kan det være smart å ha forberedt seg. Les gjennom problemstillingen og velg deretter et av alternativene. Begrunn valget ditt. Til slutt skal du få noen momenter og se om du får nye refleksjoner.

LK06
Jente som lytter til barn som banner. Illustrasjon.

De siste månedene har de største barna i barnehagen begynt å banne mye. Emma tenker at dette kan skyldes at Amanda, som har yrkesfaglig fordypning i barnehagen, banner mye. Emma har mange ganger hørt henne bruke banneord sammen med barna. På personalmøtet tar styreren opp at både hun og flere av foreldrene har reagert på barnas språkbruk den siste tida. Styreren sier ingenting om Amanda, så Emma er usikker på om styreren vet at Amanda banner når hun er sammen med barna. Styreren spør om noen har noen ideer om hvorfor det har blitt så mye banning. Hva bør Emma gjøre?

Hva bør Emma gjøre?

Skriv begrunnelse for valg av alternativ før du ser på momentene som tilhører alternativet.

Alternativ 1 – Hun bør ikke si noe – hun vet jo ikke om det er grunnen.

Dette må du tenke over:

 • Hva får deg til å velge dette?
 • Hva vil du si til Amanda neste gang du møter henne?
 • Hvordan skal Amanda kunne bli en bedre rollemodell om ingen gjør henne oppmerksom på denne uvanen?
 • Hva vil styreren og de andre ansatte si dersom det senere kommer fram at du kjente til dette og ikke sa noe?

Nye refleksjoner?

Ville du begrunnet valget ditt på en ny måte, eller ville du ha valgt annerledes? Har du andre ideer til hvordan man kan løse problemet?

Noter nye refleksjoner og gjør evt. et omvalg.

Alternativ 2 – Hun bør fortelle styreren at Amanda banner mye når hun er sammen med barna.

Dette må du tenke over:

 • Hva får deg til å velge denne løsningen?
 • Er dette en fordel eller en ulempe for Amandas læring?
 • Hvordan vil styreren se på at du sier fra om slikt?
 • Ville du sagt fra til Amanda først dersom du hadde muligheten?
 • Hva mener du styreren bør gjøre med denne opplysningen? Bør hun si det når alle hører på, eller si det bare til Amanda. Begrunn svaret.

Nye refleksjoner?

Ville du begrunnet valget ditt på en ny måte, eller ville du ha valgt annerledes? Har du andre ideer til hvordan man kan løse problemet?

Noter nye refleksjoner og gjør evt. et omvalg.

Alternativ 3 – Hun bør prøve å finne andre årsaker, slik at ingen kobler banningen til Amanda.

Dette må du tenke over:

 • Hvorfor velger du dette?
 • Hva oppnår du ved å velge denne løsningen?
 • På hvilken måte kan dette hjelpe Amanda til å bli et bedre forbilde for barna?
 • Hva vil styreren og de andre ansatte tenke om dette dersom de oppdager at du ikke har tatt opp noe så viktig? Hva vil du selv føle for denne løsningen i ettertid?

Nye refleksjoner?

Ville du begrunnet valget ditt på en ny måte, eller ville du ha valgt annerledes? Har du andre ideer til hvordan man kan løse problemet?

Noter nye refleksjoner og gjør evt. et omvalg.

Sist oppdatert 30.01.2019
Skrevet av Gro Nedberg Grønlid og Guri Bente Hårberg

Læringsressurser

Yrkesetiske valg