Hopp til innhold

Øvelse

Yrkesetisk dilemma: Informasjon til foresatte

Som barne- og ungdomsarbeider kan du støte på vanskelige valg. Da kan det være smart å ha forberedt seg. Les gjennom problemstillingen og velg deretter et av alternativene. Finn fram en tekstbehandler, for du skal begrunne valget ditt. Til slutt skal du få noen momenter og se om du får nye refleksjoner.

LK06
Mor og barn snakker med en voksen i barnehagen. tegning.

Det er foreldrekaffe i barnehagen, og Sara har hovedansvaret for at serveringen går som den skal. Samtidig skal hun ha oversikt over listen med barn og vite hvem som til enhver tid er hentet. Alva, som er 5 år, venter fortsatt på mor da klokken er 16.45 og det er 15 minutter til barnehagen skal stenge. Når mor kommer, er Alva veldig skuffet over at de ikke fikk delta på foreldrekaffe sammen. Mor er uvitende om foreldrekaffen og spør Sara om hvorfor hun ikke har fått beskjed. Beskjeden er skrevet på månedsplanen som alle barna har fått med seg hjem. Mor viser irritasjon over kommunikasjonen og mener at de ansatte burde informere bedre.

Hva hadde du gjort om du var Sara?

Skriv begrunnelse for valg av alternativ før du ser på momentene som tilhører alternativet.

Alternativ 1 – Du forteller mor at det stod på månedsplanen, og går for å rydde ferdig.

Dette må du tenke over:

 • Hva får deg til å velge denne løsningen?
 • Hvordan vil du begrunne dette valget?
 • Hvorfor er det viktig at foresatte har rutiner for å lese planer?
 • Hvordan tror du mor vil oppleve dette svaret?
 • Hvordan tror du Alva vil oppleve dette svaret?
 • Hvordan vil du informere om foreldrekaffe neste gang det skal være?
 • Hva gjør du dersom mor kommer etter deg, fortsatt irritert, og vil diskutere videre?

Nye refleksjoner?

Ville du grunngitt valget ditt på en ny måte, eller ville du ha valgt annerledes? Har du andre ideer til hvordan en kan løse problemet?

Noter nye refleksjoner og gjør evt. et omvalg.

Alternativ 2 – Du prøver å unngå konflikt og sier: «Oj, har du ikke fått månedsplanen, du?» Dette til tross for at du vet at planen er sendt hjem og henger i garderoben i barnehagen.

Dette må du tenke over:

 • Hva får deg til å velge denne løsningen?
 • Hvordan vil du begrunne dette valget?
 • Hvordan tror du mor vil respondere på dette svaret?
 • Hvordan tror du Alva vil oppleve dette svaret?
 • Hva gjør du om mor svarer «Nei, jeg har ikke sett noen plan»?
 • Hva gjør du om mor svarer «Det har jeg sikkert, men det er vel ditt ansvar å minne oss på det et par dager før det skal være kaffe»?
 • Ville du valgt denne måten dersom dette er tredje gang moren ikke kommer på foreldrekaffe, og hun har reagert på samme måte hver gang?

Nye refleksjoner?

Ville du grunngitt valget ditt på en ny måte, eller ville du ha valgt annerledes? Har du andre ideer til hvordan en kan løse problemet?

Noter nye refleksjoner og gjør evt. et omvalg.

Alternativ 3 – Du ber Alva vente i dukkekroken mens du snakker med mor. Du forteller mor at det er hennes ansvar å holde seg oppdatert på det som skjer i barnehagen. Du ber henne om å bruke en annen tone når hun snakker til deg framfor barna.

Dette må du tenke over:

 • Hvorfor velger du denne løsningen?
 • Hvordan vil du begrunne denne løsningen?
 • Hvorfor er det viktig at Alva ikke hører denne samtalen?
 • Hvorfor er det viktig at mor ikke skjenner på deg framfor barna?
 • Hvordan tror du mor vil oppleve denne samtalen?
 • Hvordan vil denne samtalen påvirke samarbeidet mellom barnehagen og hjemmet?
 • Vil denne samtalen påvirke hvordan du mener informasjon om foreldrekaffe skal bli gitt i framtiden?
 • Hva gjør du dersom mor blir sint av denne tilbakemeldingen?

Nye refleksjoner?

Ville du grunngitt valget ditt på en ny måte, eller ville du ha valgt annerledes? Har du andre ideer til hvordan en kan løse problemet?

Noter nye refleksjoner og gjør evt. et omvalg.

Sist oppdatert 30.01.2019
Skrevet av Gro Nedberg Grønlid og Guri Bente Hårberg

Læringsressurser

Yrkesetiske valg