Hopp til innhold

Øvelse

Yrkesetisk dilemma: Julian ødelegger bibliotekbøkene

Som barne- og ungdomsarbeider kan du støte på vanskelige valg. Da kan det være smart å ha forberedt seg. Les gjennom problemstillingen og velg deretter et av alternativene. Finn fram en tekstbehandler, for du skal begrunne valget ditt. Til slutt skal du få noen momenter og se om du får nye refleksjoner.

LK06
Barn som tegner i ei bok og en voksen som ser på. Tegning.

Bøkene i barnehagen står slik at det er lett for alle barna å få tak i dem, men så høyt at de aller minste barna ikke får tak i dem uten hjelp. Når Linnea kommer inn i lekekroken i dag, ser hun at Julian på 5 år sitter og tegner i en av bibliotekbøkene. Dette er tredje gangen på kort tid at Julian gjør dette. Boken er helt klart ødelagt.

Hva hadde du gjort om du var Linnea?

Skriv begrunnelse for valg av alternativ før du ser på momentene som tilhører alternativet.

Alternativ 1 – Ingenting. Barnehagen har ordninger som dekker det økonomiske.

Dette må du tenke over:

 • Hvordan begrunner du dette valget?
 • Hvordan kan Julian lære at det er feil, dersom du ikke sier noe til han?
 • Hva vil de andre barna tenke dersom de ser at du ikke reagerer på denne hendelsen?
 • Hva vil de andre ansatte si dersom du ikke reagerer?
 • Hvor mange ganger kan Julian ødelegge bøker før du vil gjøre noe med det?
 • Hvilken ledertype er du når du velger denne løsningen?

Nye refleksjoner?

Ville du grunngitt valget ditt på en ny måte, eller ville du ha valgt annerledes? Har du andre ideer til hvordan en kan løse problemet?

Noter nye refleksjoner og gjør evt. et omvalg.

Alternativ 2 – Du forteller han hvor skuffet du er over handlingen hans, og forteller at du skal ta det opp med foreldrene når de kommer for å hente han.

Dette må du tenke over:

 • Hvordan begrunner du dette valget?
 • Hvorfor forteller du at du er skuffet over handlingen og ikke over han?
 • Hvordan tror du Julian reagerer på denne tilbakemeldingen?
 • Hvordan tror du han reagerer på at du sier at du skal prate med foreldrene hans?
 • Hvordan tror du de andre barna reagerer på det du sier?
 • Hva gjør du om han begynner å gråte?
 • Hva gjør du dersom han ber deg om å ikke si det til foreldrene, fordi de vil bli sinte?
 • Hvordan vil du hindre at dette skjer igjen?

Nye refleksjoner?

Ville du grunngitt valget ditt på en ny måte, eller ville du ha valgt annerledes? Har du andre ideer til hvordan en kan løse problemet?

Noter nye refleksjoner og gjør evt. et omvalg.

Alternativ 3 – Du tar han bestemt med deg bort fra de andre og lar han sitte alene på kjøkkenet i fem minutter før du tar en prat med han om det han har gjort.

Dette må du tenke over:

 • Hvordan begrunner du dette valget?
 • Hvordan vil Julian oppleve det å sitte alene på kjøkkenet?
 • Hva gjør du dersom han gråter der inne?
 • Hvorfor bør denne reaksjonsmåten være godt drøftet før du eventuelt velger å bruke den?
 • Hva vil du si til han?
 • Hvordan skal du forhindre at han gjør dette flere ganger?
 • Hvordan tror du de andre barna vil reagere på denne reaksjonsmåten?
 • Hvordan tror du foreldrene vil reagere på reaksjonsmåten?

Nye refleksjoner?

Ville du grunngitt valget ditt på en ny måte, eller ville du ha valgt annerledes? Har du andre ideer til hvordan en kan løse problemet?

Noter nye refleksjoner og gjør evt. et omvalg.

Sist oppdatert 30.01.2019
Skrevet av Gro Nedberg Grønlid og Guri Bente Hårberg

Læringsressurser

Yrkesetiske valg