Hopp til innhold

Øvelse

Yrkesetisk dilemma: Fritidsaktiviteter

Som barne- og ungdomsarbeider kan du støte på vanskelige valg. Da kan det være smart å ha forberedt seg. Les gjennom problemstillingen og velg deretter et av alternativene. Finn fram en tekstbehandler, for du skal begrunne valget ditt. Til slutt skal du få noen momenter og se om du får nye refleksjoner.

LK06
To voksne som diskuterer med et barn i bakgrunnen. Tegning.

En far spør deg om råd. Han forteller at datteren på 8 år spiller fotball, men at hun har lyst til å delta på enda flere aktiviteter. Familien ønsker å holde igjen slik at det ikke blir for travelt for jenta, men samtidig ser de at venninnene hennes deltar på flere aktiviteter. Han lurer derfor på hvor mange aktiviteter du mener er passe.

Hva svarer du?

Skriv begrunnelse for valg av alternativ før du ser på momentene som tilhører alternativet.

Alternativ 1 – Du svarer at én aktivitet er nok for denne aldersgruppen.

Dette må du tenke over:

 • Hvorfor velger du denne løsningen?
 • Hvilke erfaringer bygger du svaret ditt på?
 • Hvilket fagstoff kan underbygge dette svaret?
 • Hvordan tror du far vil oppleve dette svaret?
 • Hva sier du dersom far i neste omgang sier til de andre foreldrene at du har sagt at én aktivitet er nok?

Nye refleksjoner?

Ville du grunngitt valget ditt på en ny måte, eller ville du ha valgt annerledes? Har du andre ideer til hvordan en kan løse problemet?

Noter nye refleksjoner og gjør evt. et omvalg.

Alternativ 2 – Du svarer at du synes det er greit med flere ulike aktiviteter for denne aldersgruppen.

Dette må du tenke over:

 • Hvorfor velger du denne løsningen?
 • Hvilke erfaringer bygger du svaret ditt på?
 • Hvilket fagstoff kan underbygge dette svaret?
 • Hvordan tror du far vil oppleve dette svaret?
 • Etter to måneder kommer far bort til deg og forteller at han fulgte rådet ditt, men nå er datteren så sliten at de må gjøre noe. Hva svarer du?

Nye refleksjoner?

Ville du grunngitt valget ditt på en ny måte, eller ville du ha valgt annerledes? Har du andre ideer til hvordan en kan løse problemet?

Noter nye refleksjoner og gjør evt. et omvalg.

Alternativ 3 – Du sier at det vil variere fra barn til barn.

Dette må du tenke over:

 • Hvorfor velger du denne løsningen?
 • Hvilke erfaringer bygger du svaret ditt på?
 • Hvilket fagstoff kan underbygge dette svaret?
 • Hvordan tror du far vil oppleve dette svaret? Diskuter dette i klassen din. Er dere enige?
 • Hvilke eksempler har du som viser at barn er forskjellige også når det gjelder hvor mange aktiviteter de kan delta på?

Nye refleksjoner?

Ville du grunngitt valget ditt på en ny måte, eller ville du ha valgt annerledes? Har du andre ideer til hvordan en kan løse problemet?

Noter nye refleksjoner og gjør evt. et omvalg.

Sist oppdatert 30.01.2019
Skrevet av Gro Nedberg Grønlid og Guri Bente Hårberg

Læringsressurser

Yrkesetiske valg