Hopp til innhold

Oppgave

Programmering og funksjonsdrøfting

Vi kan lage programmer som gjør de ulike operasjonene i funksjonsdrøfting for oss.

LK20

3.4.50

Vi ønsker å lage et program som kan gjøre funksjonsdrøftingen av vilkårlige andregradsfunksjoner for oss. Programmet skal kunne ta imot en vilkårlig andregradsfunksjon og gjøre følgende:

  • skrive ut den deriverte funksjonen
  • drøfte monotoniegenskapene til funksjonen
  • finne eventuelle nullpunkter til funksjonen
  • finne toppunktet (eller bunnpunktet)
  • finne skjæringspunktet med andreaksen
  • tegne grafen (som en kontroll på at det programmet kommer fram til, er rett)

Husk å skrive algoritmen til programmet først. Ta med forklarende tekster.

3.4.51

Gjør det samme som i den forrige oppgaven, men nå skal det gjøres med en vilkårlig tredjegradsfunksjon.

Sist oppdatert 26.04.2020
Skrevet av Bjarne Skurdal

Læringsressurser

Vekstfart og derivasjon