Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Refleksjonsoppgaver – utskilling

I disse oppgavene skal du jobbe med å se sammenhenger mellom utformingen av ekskresjonsorganer, funksjonen til disse organene og det miljøet som dyrene lever i. Du må også reflektere over hvordan dyr klarer å opprettholde vann- og ionebalansen i kroppen under ulike miljøforhold.
Gjennomskåret nyre, abbor og del av gjennomskåret meitemark. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Utskilling og ekskresjonsorganer

 1. Hvorfor må dyr ha ekskresjonsorganer?

 2. Hva er de viktigste oppgavene til ekskresjonsorganene?

 3. Hvilke ekskresjonsorganer har virveldyr? Hvordan er disse bygd opp?

 4. Hva er et nefron, og hva er funksjonen til nefronene?

 5. Ved utskilling av stoffer via nyrene går det som skal bli urin, gjennom prosessene filtrasjon, reabsorpsjon og sekresjon. Hva skjer i hver av disse prosessene?

 6. Enkelte dyr har ikke spesialiserte ekskresjonsorganer. Hvordan kvitter disse dyrene seg med avfallsstoffer?

 7. Lag en oversikt over ulike strategier for utskilling hos virvelløse dyr. Kommenter likheter og forskjeller.

Osmoregulering

 1. Hva skjer med cellene til et dyr dersom konsentrasjonen av løste stoffer er høyere inne i cellene enn i vevsvæsken som omgir dem?

 2. Forklar hvorfor det er stor forskjell på lengden til nyrekanalene hos ulike arter av pattedyr.

 3. Hvorfor må marine beinfisker drikke sjøvann?

 4. Bruskfisker (haier og skater) akkumulerer store mengder urea i kroppsvæsken. Hva er dette en tilpasning til?

 5. Hva er hovedproblemet for ferskvannsdyr når det gjelder transport av salter (ioner)? Hvordan løser de dette problemet?

 6. Hvordan kan landlevende dyr begrense vanntapet sitt til omgivelsene?

 7. Sjøvann har et saltinnhold på cirka 3,5 prosent. Hvaler kan drikke sjøvann, mens sjøvannet vil virke som et giftstoff for mennesker. Hva er forklaringen?

 8. Hva er årsaken til at fisk, amfibier og krypdyr ikke kan produsere urin der konsentrasjonen av løste stoffer er høyere enn i vevsvæsken?

 9. Marine fugler og krypdyr kan kvitte seg med overskuddet av salter (ioner) selv om de har liten evne til å konsentrere salter i urinen. Hvordan gjør de dette?

 10. Hvorfor er ingen ferskvannsdyr isoosmotiske i forhold til omgivelsene sine?

 11. Transport av salt fra omgivelsene og til innsiden av ferskvannsfisk krever energi. Forklar hvorfor.

 12. Nitrogenholdige avfallsstoffer:

  1. Hvorfor må alle dyr skille ut nitrogenholdige avfallsstoffer?

  2. Hos dyr finner vi tre hovedtyper av nitrogenholdige avfallsstoffer: ammoniakk, urea og urinsyre.
   Hva er hovedårsakene til at ulike dyr har ulike typer nitrogenholdige avfallsstoffer?

  3. Nevn egenskaper ved de ulike ekskresjonsproduktene som gjør dem mer eller mindre egnet i et miljø.

CC BY-SASkrevet av Jan Eivind Østnes og Kristin Bøhle.
Sist faglig oppdatert 21.09.2021

Læringsressurser

Utskilling