Hopp til innhold

Fagstoff

Sammendrag – utskilling

Dette sammendraget gir deg oversikt over det viktigste fagstoffet i emnet utskilling.
Hvit stråle står ut fra bakenden til struts. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Utskilling

Utskilling eller ekskresjon er utskilling av avfallsstoffer og fremmede stoffer fra en organisme.

Hensikten med utskilling

 • fjerne nitrogenholdige avfallsstoffer fra stoffskiftet i cellene

 • fjerne fremmede stoffer

 • opprettholde likevekt i det indre miljøet i kroppen ved å regulere

  • konsentrasjonen av løste stoffer

  • kroppens væskevolum

  • pH-verdien i kroppsvæsken

Oppbygning av nyrer og urinveier

Virveldyr har nyrer som ekskresjonsorganer. De er bygd opp slik:

Tverrsnitt av nyre ved siden av torso hvor urinveiene er synlige. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Slik lager nyrene urin

Urinen produseres i nefronene. Vi kan se på dette som en tredelt prosess:

 1. Filtrasjon: Vann og små molekyler filtreres fra blodet.

 2. Reabsorpsjon: Nyttige stoffer transporteres tilbake.

 3. Sekresjon: Store molekyler transporteres ut fra blodet.

Tverrsnitt av nyre som viser et nefron i detalj. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Regulering av urin

Urinmengden reguleres av hormonet ADH. Hvis du drikker lite vann, skilles det ut ADH, som gir beskjed om at vann skal holdes tilbake i kroppen.

Oversikt over utskilling hos virvelløse dyr

Encellede dyr

 • Det foregår direkte transport gjennom cellemembranen.

 • Membranblærer transporterer stoffer (eksocytose).

Virvelløse dyr uten egne ekskresjonsorganer

 • Protonefridier med flammeceller skaper væskestrøm som suger ut avfallsstoffer.

 • Metanefridier reabsorberer nyttige stoffer før avfallet skilles ut gjennom porer på dyrets overflate.

Virvelløse dyr med egne ekskresjonsorganer

 • Malpighiske rør som er i kontakt med tarmen, kan reabsorbere nyttige stoffer og vann, og lage konsentrert urin.

Nitrogenholdige avfallsstoffer

 • Nitrogenholdige avfallsstoffer som er giftige for kroppen, må skilles ut.

 • Dyr skiller ut avfall som ammoniakk, urea eller urinsyre.

Kjemiske strukturer for ammoniakk, urea og urinsyre tegnet over en laks, ei gaupe og en lomvi. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oversikt over osmoregulering hos noen dyregrupper

Osmoregulering er prosessene som regulerer opptak og utskilling av vann og salter.

Tabell med ulike organismer som viser tilpasninger til ulike miljøer. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu
CC BY-SASkrevet av Thomas Bedin.
Sist faglig oppdatert 13.09.2021

Læringsressurser

Utskilling