Hopp til innhold

Egenvurdering

Egenvurdering for emnet utskilling

Test deg selv og få oversikt over kunnskapene dine i emnet om utskilling. Etterpå kan du vurdere hva du har lært, og finne ut hva du må jobbe videre med.

Hva kan jeg nå?

Nedenfor finner du en samling oppgaver som gir deg oversikt over hva du kan om utskilling så langt. Gjør oppgavene, og bruk resultatene til å vurdere hva du kan, og hva du bør jobbe videre med.

Vurder hva du kan om utskilling

Bruk resultatsiden fra "Test deg selv i emnet utskilling" sammen med dette dokumentasjonsverktøyet til å vurdere hvor langt du har kommet i emnet om utskilling.

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

  • utforske samanhengar mellom anatomi og fysiologi og gjere greie for prinsippa for livsprosessane i organismar

  • gjere greie for korleis utvalde reguleringsmekanismar styrer homeostase hos mennesket, og undersøkje korleis livsstil kan påverke disse mekanismane

CC BY-SASkrevet av Thomas Bedin.
Sist faglig oppdatert 01.11.2022

Læringsressurser

Utskilling