Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Oppsummeringsoppgaver om utskilling

Ved hjelp av disse oppgavene kan du lære deg begreper og forklare fenomener innenfor temaet utskilling.

Oppgave 1. Memory

Lag par ved å finne bildet og ordet som hører sammen.

Oppgave 2. Hva heter de ulike delene i en nyre?

Dra ordene til riktig sted i nyren.

Oppgave 3. Oppbygningen av et nefron – dra og slipp

Dra navnene til riktig sted i nefronet.

Oppgave 4. Flervalgsoppgaver om utskilling hos mennesket

Oppgave 5. Nyrenes arbeidsmåte – dra og slipp

Dra kortene med beskrivelse av hva som skjer i nyrene når urin dannes, til riktig trinn i prosessen: filtrasjon, reabsorpsjon eller sekresjon.

Oppgave 6. Regulering av urin

Oppgave 7. Urin og kroppens tilstand – dra og slipp

Dra kortene med beskrivelser av urin til den tilstanden i kroppen de hører sammen med.

Oppgave 8. Osmotisk balanse

Plasser tekstene på riktig sted.

Oppgave 9. Ekskresjonsprodukter

  1. Dra riktig kjemisk struktur, beskrivelse og organisme til hvert av de tre ekskresjonsproduktene ammoniakk, urea og urinsyre.

  2. Bruk resultatene fra oppgaven over. Hva har organismene som skiller ut samme nitrogenforbindelse, til felles?

  3. Forklar hvordan nitrogenforbindelser er tilpasninger til de ulike miljøene organismene lever i.

Oppgave 10. Tegn osmoregulering hos hai

Figuren viser prosesser som er involvert i osmoreguleringen hos ferskvannsfisk. Lag en tilsvarende figur for en hai, og forklar hvordan osmoregulering kan foregå i haier.

Skjematisk tegning av ferskvannsfisk med piler som symboliserer transport av vann, salter og urin. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu
CC BY-SASkrevet av Ragnhild Baglo og Thomas Bedin.
Sist faglig oppdatert 29.05.2023

Læringsressurser

Utskilling