Hopp til innhold

Biologi 1

  Feltarbeid

  Undersøkelser i felt er grunnlaget for kunnskapene vi har om samspillet mellom organismene og det miljøet de lever i. I felt skal dere gjøre egne observasjoner og bruke disse til å se sammenhenger i økosystemer.

  Feltarbeid i skogen

  I dette emnet finner dere forslag til ulike feltarbeid som dere kan gjennomføre i et skogøkosystem. Kartlegg abiotiske og biotiske faktorer, finn eksempler på hvordan faktorene påvirker hverandre, og sammenlign funn langs ulike gradienter.

  Læringsressurser

  Feltarbeid i skogen