Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Feltarbeid: virvelløse dyr i løv- og barskog

Selv i våre nordlige områder er det et yrende dyreliv. Til tross for kalde vintre rommer skogene våre et utall av smådyr, for eksempel insekter, edderkoppdyr og andre virvelløse dyr. Let etter og finn et mangfold av arter på skogbunnen.
En løpebille i gresset. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hensikt

Hensikten med denne aktiviteten er å samle inn insekter, edderkoppdyr og andre for å få en oversikt over mangfoldet i et skogøkosystem.

Framgangsmåte

Brun bille og grå pinsett. Illustrasjon.

På siden Metoder for å fange smådyr (NDLA) er de ulike fangstmetodene beskrevet.

Undersøk gjerne både en løvskog og en barskog hvis dere har mulighet.

Håndtering av innsamlede dyr

Når dere skal plukke opp smådyr, er det fint å bruke en pinsett med myke blader. Da er det lettere å håndtere dyrene uten at de blir skadet. Dyr som dere skal ta vare på til senere, kan dere avlive og konservere med 70 % sprit i et glass, for eksempel et dramsglass.

Smådyr i ei glasskål med væske. Foto.

Resultater

  • Forsøk å bestemme hva slags arter dere har samlet inn. Bruk bestemmelseslitteratur og -apper.

  • Lag tabeller og grafiske framstillinger som gir oversikt over forekomst av arter og antall individer i området dere undersøker. Sammenlign resultater fra løv- og barskog.

  • Lag en utstilling med det dere har samlet inn, og fokuser på et bestemt tema. Dere kan for eksempel sortere dyrene i grupper ut fra hvordan de får tak i næring (kjøttetere, planteetere, altetere, nedbrytere) eller lage et .

Oppgaver

  • Hva betyr begrepet biologisk mangfold?

  • Hvordan vil dere vurdere mangfoldet i området dere undersøkte? Var mangfoldet størst i løv- eller barskog? Forsøk å forklare eventuelle forskjeller. Bruk faguttrykk i forklaringene.

  • Hva mener vi med at noen arter er spesialister, mens andre er generalister? Finn ut om noen av artene dere fant, er generalister eller spesialister.

  • Hvordan kan vi beregne mangfoldet av arter i et område?

  • Hvordan vil dere vurdere mangfoldet i området dere undersøkte?

  • Gi eksempler på faktorer som påvirker mangfoldet i dette området. Ta utgangspunkt i ett individ, og lag en oversikt over alle abiotiske og biotiske faktorer som påvirker dette individet.

  • Finn ut hva slags systematisk gruppe de virvelløse dyrene utgjør. Ta gjerne utgangspunkt i Tree of life og undersøk om "virvelløse dyr" er ei , eller gruppe.

Kilde

Gregers, T. F. & Berge, G. (2016). Feltbiologi for lærere som underviser i naturfag og biologi. Universitetet i Oslo. Skolelaboratoriet for biologi. Hentet fra https://www.mn.uio.no/ibv/om/skolelab/kompendier/feltbiologi-mai-2016.pdf

CC BY-SASkrevet av Kjell Åke Augestad og Thomas Bedin.
Sist faglig oppdatert 06.05.2021

Læringsressurser

Feltarbeid i skogen