Hopp til innhold

Verktøykassa – for elever

Hva vil det si å arbeide utforskende? Hvordan kan du lære bedre? Hva skal til for å få gruppearbeid til å fungere? I Verktøykassa finner både elever og lærere ressurser som er aktuelle for alle fag, og som støtter opp under læringsarbeid og utvikling av kunnskap, ferdigheter og forståelse.

Kunstig intelligens

Hvor intelligent er kunstig intelligens? Hvilke muligheter ligger i teknologien? Vi undersøker temaet kunstig intelligens og setter et kritisk blikk på det gjennom ulike eksempler og problemstillinger.

Introduksjon til kunstig intelligens

Kan du ikke noe om kunstig intelligens, får du en introduksjon i dette emnet. Vi svarer på hva kunstig intelligens er og presenterer etiske utfordringer med KI. Vi har også samlet filmer som tematiserer kunstig intelligens, i et eget underemne.