Hopp til innhold

Fagartikkel

Transport av tømmer, trevirke og flis

Her skal du lære om påbygg som brukes i transport av tømmer, trevirke og flis.

Bildet viser en tømmerbil som laster tømmer med kran.

Lasting av tømmer

Tømmertransport

I hele landet transporterer man tømmer på kjøretøy som er spesielt innrettet for slik transport. Dette er en krevende transport for både føreren og materiellet, og det er derfor det tyngste materiellet som brukes. Det er tillatt med en totallengde på 22 eller 24 meter for vogntog som er spesielt innrettet for tømmertransport. Det er også tillatt med høyere totalvekt på en del av veiene som er åpne for 22 eller 24 meters tømmervogntog. Totalvekten kan være 56 eller 60 tonn.

Veilistene til Statens vegvesen viser hvilke lengder og vektbegrensninger som gjelder på de spesifikke veiene. For mer informasjon, se Statens vegvesen sine sider om transport av tømmer.

Lengre vogntoglengder ble gjennomført som et tiltak mot velteulykkene som tømmertransporten var en del av. Da lengden først ble økt til 22 meter, ville lastehøyden samtidig gå ned. Bilene er tre- eller fireakslet, enten 6 x 2, 6 x 4 eller 8 x 4, og de er gjerne tandemtrekkere.

Bakerst på bilen sitter det en tømmerkran, som er lukket for å gi føreren et bedre arbeidsmiljø. Kranen drives av bilens motor via et kraftuttak, og den kan settes av om det er ønskelig.

Tilhengeren er vanligvis en fireakslet slepvogn som kan laste to tømmerlengder etter hverandre.

Bildet viser en tømmerbilsjåfør som sikrer tømmerlasten med kjetting.

Sikring av tømmer

Trelast

Saget og høvlet tre blir buntet sammen på sagbruket før forsendelsen, og en slik bunt blir kalt en pakke. Saget og høvlet virke skal transporteres på biler med midtstaker – staker som sitter midt i planet, og som lasten blir sikret mot.

Flis brukes til flere ting, som oppvarming eller sponplater. Flisene transporteres på vogntog som kan laste store volum opp mot 120 kubikkmeter. Påbyggene har normalt tipp, taket kan legges inn til siden ved hjelp av hydraulikk, og hele siden kan åpnes.

Bildet viser en flisbil, en lastebil der taket og siden på påbygget er åpnet.

Flisbil

Sist faglig oppdatert 28.03.2022
Skrevet av Per Haukeberg og Arne Skrede
Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS

Læringsressurser

Påbygg

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs