Hopp til innhold

Fagartikkel

Dyretransport

Et kjøretøy som skal frakte levende dyr, må tilfredsstille visse krav.

Griser i påbygg for dyretransport. Foto.

Dyretransport.

Transport av levende dyr

Transportmiddel som skal transportere levende dyr, må være godkjent, og føreren skal ha gjennomført en spesialisert opplæring i hvordan man transporterer levende dyr.

Påbygget på kjøretøyet skal være utformet på en slik måte at dyrene ikke lider overlast under transporten. Det skal være god lufting, båser som holder dyrene atskilt, og et gulv som gjør at dyrene står trygt.

Mattilsynet skal godkjenne påbygg for dyretransport, og foretar stikkprøver av påbygg som det søkes om godkjenning for.

Se også:

Sist faglig oppdatert 31.12.2018
Skrevet av Per Haukeberg og Arne Skrede
Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS

Læringsressurser

Påbygg

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs