Hopp til innhold

Fagstoff

Transport i bygge- og anleggsvirksomhet

Her skal vi lære om påbygg som brukes i bygge- og anleggsvirksomhet.
Bildet viser en lastebil som blir lastet av en gravemaskin.
Åpne bilde i et nytt vindu

Anleggstransport

Bygge- og anleggsvirksomheten er en stor transportbruker. Masser som jord, stein og sand skal kjøres til og fra, og det samme skal byggematerialer og utstyr. Målt i antall tonn er transport av masser den aller største varegruppen som transporteres på vei, og det utgjør for tiden over 50 prosent av norsk godstransport.

Dumperpåbygg

Når man skal transportere masse, som for eksempel jord, leire, stein og så videre, bruker man lastebiler med dumperpåbygg og gjerne tilhenger. I dagligtale blir disse kjøretøyene gjerne kalt for "tippbiler", fordi lasten tippes av bilen ved hjelp av hydrauliske sylindere som skråstiller påbygget.

Bildet viser en tippbil som tipper masser på et anleggsområde.
Åpne bilde i et nytt vindu

Dumperpåbyggene deler vi inn i lettdumper, normaldumper og tungdumper. Lettdumperen er beregnet til finere masser, mens tungdumperen er beregnet for de tøffe oppdragene med for eksempel sprengt stein. Den største forskjellen mellom disse tre typene er styrken i materialet de er lagd av. Et dumperpåbygg benevnt 10–6 betyr at materialtykkelsen er 10 mm i bunnen og 6 mm i sidene. Alle disse dumperpåbyggene kan bare tippe bakover. Tilhengerne som benyttes, er ofte påhengsvogner som kalles for kjerre.

Det finnes fortsatt biler med treveis tipp, men de ser man ikke så ofte brukt lenger. En bil med treveis tipp kan tippe både til sidene og bakover. Føreren vil kunne åpne og låse de riktige låsene og dermed tippe lasten slik han eller hun ønsker.

Tippsemi

Semitrailere benyttes nå i stadig større grad. Da slipper man problemet med å tippe mellom bil og henger, og utstyret blir rimeligere. Veltefaren blir imidlertid større med en semitrailer enn med bil og henger, noe som kommer av dumperkassens lengde. Husk at desto lengre dumperkassen er, desto lettere vil den velte under tipping.

Bildet viser en tippsemitrailer på en anleggsplass.
Åpne bilde i et nytt vindu

Maskintralle

Når noe skal bygges, er det nødvendig å flytte maskiner og utstyr, og til det bruker man ofte en trekkbil med påkoblet maskintralle. En maskintralle er en semitrailer som er innrettet for maskintransport, det betyr at den er lavbygd, og at den ofte har kjørebroer bak.

Det finnes også løsninger der det er mulig å dele maskintrallen ved svanen. Da blir det enklere å kjøre på utstyr, og tyngdepunktet blir lavere. De fleste maskintrallene kan gjøres bredere i nesten hele lengden. Ved transport av brede, lange og tunge maskiner kommer man fort under reglene for spesialtransport.

Bildet viser en tungtransportbil som frakter en stor hjullaster.
Åpne bilde i et nytt vindu
CC BY-SASkrevet av Per Haukeberg og Arne Skrede. Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS
Sist faglig oppdatert 30.03.2022

Læringsressurser

Påbygg