Hopp til innhold

Fagstoff

Lastebilskap

Skap, eller transportbeholder, er en type påbygg for lastebiler. Det finnes blant annet stykkgodsskap, termoskap og ATP-godkjente skap.
En lastebil med stykkgodsskap sett på skrå bakfra. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Skap for lastebiler

Et skap kan også kalles en transportbeholder. Skapet har tak, faste vegger og dører. Det er isolert og beskytter varene mot påvirkning fra vær og vind. Ettersom skapet kan låses, reduseres faren for svinn. Man kan utstyre et skap med hel sideåpning, og det kan dermed tilpasses de fleste behov. Ofte har skapet også en bakløfter.

Skap har gjerne fester for lastsikringsutstyr i gulvet. På veggen inne i skapet kan det være en skinne til å stenge godset i lengderetningen. Skap kan også ha utstyr for å transportere hengende last.

Stykkgodsskap

Et skap uten temperaturregulering eller annen spesialutrustning enn en bakløfter kalles gjerne et stykkgodsskap.

En person bruker en jekketralle til å losse en pall med en sementblokk på fra en skapbil med bakløfter. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Termoskap

Gods som krever temperaturregulering, blir transportert i skap som er utstyrt med aggregat eller annen innretning for å styre temperaturen inne i skapet. Slike varer kalles ofte for termo- eller ATP-gods. ATP-gods er lett bedervelige matvarer.

ATP-godkjente skap

En bil som er godkjent for ATP-gods, kan være 2,6 m bred. Transportbeholdere, eller skap, som er godkjent etter ATP-bestemmelsene, er merket med en kode og utløpsdatoen (måned og år) for godkjenningen. Koden angir hvilket temperaturområde utstyret er godkjent for. De vanligste kodene er FRC og FNA.

Mer informasjon om ATP, eller avtale om internasjonal transport av lett bedervelige matvarer og spesialutstyr som skal nyttes til slik transport, finnes på Mattilsynets ATP-sider.

Frontpartiet på en semitrailer med termoskap med aggregat, sett fra siden. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu
CC BY-SASkrevet av Per Haukeberg og Arne Skrede. Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS
Sist faglig oppdatert 07.03.2022

Læringsressurser

Påbygg