Hopp til innhold

Fagartikkel

Lastebil med kran og lastebil med krokløfter

Her skal du lære om lastebiler med påmontert kran og om lastebiler med krokløfter.

Bildet viser en lastebil med kran som løfter rør.

Lastebilkran, klasse G8

Lastebil med kran

Kran er et vanlig utstyr som gjør lastebilen mer anvendelig. Noen kraner er så store at det er snakk om mobile kraner, mens andre er et hjelpemiddel til lasting og lossing av kjøretøyet.

Noen kranbiler har kranen montert framme, mellom førerhytta og lasteplanet. Noen har kranen montert bakerst på bilen, bak lasteplanet. Dette kalles frontmontert eller bakmontert kran.

Noen bakmonterte kraner kan man sette av og på, alt etter om man har bruk for den eller ikke. Husk at en bil må lastes ulikt med kranen på eller av, da kranen ofte har en betydelig egenvekt.

En lastebilkran kan ha mange forskjellige typer utstyr, som for eksempel pallegaffel, tømmerklo, steinklo eller grabb. Kranen opereres ved bruk av spaker på kranen eller med fjernkontroll.

Bildet viser en lastebil med plan og frontmontert kran.

Lastebil med plan og frontmontert kran

For å kunne føre lastebilkran må du ha sertifisert opplæring og kompetansebevis på kran, klasse G8.

Lastebil med krokløfter

Krokløfter er en annen innretning som gjør en lastebil veldig anvendelig. Selve påbygget på lastebilen består av en stor arm som er hydraulisk styrt. Denne armen kan dra på konteinere som er tilpasset systemet, og da kan konteineren være et åpent "lasteplan", en tank, materialer eller hva vi måtte ønske. Dette er et system som blir mer og mer brukt.

Man kan også ha henger på krokbilen, og da bruker man kroken på bilen til å laste konteinere av og på hengeren. Da setter man først konteineren på bilen, rygger bilen inntil hengeren og flytter konteineren over på denne med kroken.

Bildet viser en krokbil som trekker på en åpen konteiner.

Krokbil

Krokløftere har også en tippfunksjon ved at krokarmen låses og hele krokrammen tipper opp konteineren. På den måten kan den tippe masser ut av konteinere eller kasser.

Bildet viser en krokbil som tipper en konteiner med tippfunksjonen.

Krokbil – tippfunksjon

Krokbilen har låser bak på rammen som låser konteineren fast i bilen under transport.

Bildet viser lastebilens røde kroker for låsing av konteineren.

Låsmekanisme for låsing av krok-konteiner til rammen

Sist faglig oppdatert 30.03.2022
Skrevet av Per Haukeberg og Arne Skrede
Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS

Læringsressurser

Påbygg

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs