Hopp til innhold

Fagstoff

Hvordan blir trærne i skogen til ferdig malt panel?

Det kan du se her ved å følge flyten i produksjonen hos en trevareprodusent.
Foto av industriområdet til en trelastprodusent.
Åpne bilde i et nytt vindu

Trærne felles og tømmeret fraktes via skogsveier fram til lunneplasser. En lunneplass er en anleggsplass for mellomlagring, håndtering og videretransport av tømmer. Tømmeret blir her sortert, kappet og omlastet til tømmerbiler for videre transport til trevareprodusenten.

Her følger du flyten fra tømmer kommer inn til anlegget, og videre gjennom sagbruk, høvleri og til slutt overflatebehandling.

Ta en titt innom de forskjellige avdelingene og se hva som foregår.

Hvordan følge produksjonsflyten?

Ved å følge tallene vil du se hvordan produksjonslinjen går fra tømmer til ferdig malt panel.

Utvid bildet først, slik at det blir enklere å få god oversikt. Så trykker du deg inn på tallene for å få kort informasjon og en liten titt inn i avdelingene. Du får muligheten til å bevege deg rundt i en 360-gradersvideo på noen av avdelingene. Bruk musa og dra i videoen for å se deg rundt i rommet.I videoene nedenfor får du fortalt litt mer om hva som foregår i de forskjellige avdelingene.

1. Tømmerproduksjon
2. Vurdering og oppmåling av tømmer
3. Saglinja - fra tømmer til plank
4. Tørkeprosessen
5. Justerverk - sortering og kontroll
6. Høvleriet - fra plank til panel
7. Interiøravdelingen - overflatebehandling
8. Lager
9. Lasting og transport

Tømmerproduksjon

Vi har store mengder skog i Norge, og mange bedrifter som arbeider med produksjon av ulike treprodukter. I videoen under kan du lære om skogbruket, ulike tresorter og hva disse brukes til, og hvordan vi kan ta vare på skogen på en bærekraftig måte.

Vurdering og oppmåling av tømmeret

Tømmeret som kommer fra skogen, har forskjellig kvalitet, men hvordan foregår egentlig kvalitetsvurderingen av tømmeret? Det vil du se i følgende video, der mengde og kvalitet på tømmeret blir vurdert før videre foredling.

Saglinja – fra tømmer til plank

For at du som kunde skal kunne få den riktige størrelsen på materialene du trenger, må tømmeret gjennom en sagprosess. Her grovkappes tømmeret til plank, før det eventuelt går videre i produksjonslinja.

Tørkeprosessen

I tørkeprosessen varmes trevirket opp over lang tid for å forbedre mange av materialets egenskaper. I videoen nedenfor får du se hvordan denne prosessen foregår, og hva som skjer med restene fra produksjonen av trelast.

Justerverk – sortering og kontroll

I justerverket blir de ferdig sagede plankene kappet i riktig lengde og kvalitetssortert. Hvilke planker kan bli til hvilke produkter? Dette lærer du om i videoen nedenfor.

Høvleriet – fra plank til panel

For at materialene du kjøper i butikken, skal få riktig utforming og egenskaper, må de gjennom høvleriet. Det er der de grove plankene blir til produkter som panel eller listverk.

Interiøravdelingen – overflatebehandling

Noen kunder ønsker ferdigmalte materialer når de skal bygge seg noe nytt. Det kan være både maling, beising og impregnering av treverket. I interiøravdelingen får du et innblikk i hvordan det overflatebehandles etter bestilling før det pakkes.

Lager

Den ferdigproduserte trelasten blir lagret i store reoler for senere å bli plukket etter ordre fra byggevarehus og byggmestre.

Lasting og transport

Ordre fra kunder, som for eksempel byggevarehus og byggmestre, blir plukket med truck og lastet på store lastebiler for videre transport.

Foto av at ferdig pakkede trelastprodukter lastes på lastebil med gaffeltruck
Åpne bilde i et nytt vindu

Relatert innhold

I dette emnet følger vi prosessen fra treet plantes i skogen til det hogges, bearbeides i industrien og ender opp som ferdige byggematerialer.

Miljøsertifisert tømmer skal sikre at tømmeret kommer fra miljøvennlig skogbruk. Sertifiseringen består av et sett standarder.

CC BY-SASkrevet av Mette Broen og Marius Weum Stick.
Sist faglig oppdatert 26.04.2022

Læringsressurser

Verdikjede og vareflyt