Hopp til innhold

Film og filmklipp

Hvordan blir trærne i skogen til ferdig malt panel?

Det kan du se her ved å følge flyten i produksjonen hos en trevareprodusent.

Foto av industriområdet til en trelastprodusent.

Industriområdet til en trelastprodusent

Trærne felles og tømmeret fraktes via skogsveier fram til lunneplasser. En lunneplass er en anleggsplass for mellomlagring, håndtering og videretransport av tømmer. Tømmeret blir her sortert, kappet og omlastet til tømmerbiler for videre transport til trevareprodusenten.

Her følger du flyten fra tømmer kommer inn til anlegget, og videre gjennom sagbruk, høvleri og til slutt overflatebehandling.

Ta en titt innom de forskjellige avdelingene og se hva som foregår.

Hvordan følge produksjonsflyten?

Ved å følge tallene vil du se hvordan produksjonslinjen går fra tømmer til ferdig malt panel.

Utvid bildet først, slik at det blir enklere å få god oversikt. Så trykker du deg inn på tallene for å få kort informasjon og en liten titt inn i avdelingene. Du får muligheten til å bevege deg rundt i en 360-gradersvideo på noen av avdelingene. Bruk musa og dra i videoen for å se deg rundt i rommet.I videoene nedenfor får du fortalt litt mer om hva som foregår i de forskjellige avdelingene.

1. Tømmerproduksjon
2. Vurdering og oppmåling av tømmer
3. Saglinja - fra tømmer til plank
4. Tørkeprosessen
5. Justerverk - sortering og kontroll
6. Høvleriet - fra plank til panel
7. Interiøravdelingen - overflatebehandling
8. Lager
9. Lasting og transport

Tømmerproduksjon

Vi har store mengder skog i Norge, og mange bedrifter som arbeider med produksjon av ulike treprodukter. I videoen under kan du lære om skogbruket, ulike tresorter og hva disse brukes til, og hvordan vi kan ta vare på skogen på en bærekraftig måte.

Tømmerproduksjon

Vurdering og oppmåling av tømmeret

Tømmeret som kommer fra skogen, har forskjellig kvalitet, men hvordan foregår egentlig kvalitetsvurderingen av tømmeret? Det vil du se i følgende video, der mengde og kvalitet på tømmeret blir vurdert før videre foredling.

Vurdering og oppmåling av tømmer

Saglinja – fra tømmer til plank

For at du som kunde skal kunne få den riktige størrelsen på materialene du trenger, må tømmeret gjennom en sagprosess. Her grovkappes tømmeret til plank, før det eventuelt går videre i produksjonslinja.

Saglinja hos trelastprodusent

Tørkeprosessen

I tørkeprosessen varmes trevirket opp over lang tid for å forbedre mange av materialets egenskaper. I videoen nedenfor får du se hvordan denne prosessen foregår, og hva som skjer med restene fra produksjonen av trelast.

Tørkeprosessen hos trelastprodusent

Justerverk – sortering og kontroll

I justerverket blir de ferdig sagede plankene kappet i riktig lengde og kvalitetssortert. Hvilke planker kan bli til hvilke produkter? Dette lærer du om i videoen nedenfor.

Sortering og kontroll av trelast

Høvleriet – fra plank til panel

For at materialene du kjøper i butikken, skal få riktig utforming og egenskaper, må de gjennom høvleriet. Det er der de grove plankene blir til produkter som panel eller listverk.

Høvleriet hos trelastprodusent

Interiøravdelingen – overflatebehandling

Noen kunder ønsker ferdigmalte materialer når de skal bygge seg noe nytt. Det kan være både maling, beising og impregnering av treverket. I interiøravdelingen får du et innblikk i hvordan det overflatebehandles etter bestilling før det pakkes.

Overflatebehandling av trelast

Lager

Den ferdigproduserte trelasten blir lagret i store reoler for senere å bli plukket etter ordre fra byggevarehus og byggmestre.

Lager hos en trelastprodusent

Lasting og transport

Ordre fra kunder, som for eksempel byggevarehus og byggmestre, blir plukket med truck og lastet på store lastebiler for videre transport.

Foto av at ferdig pakkede trelastprodukter lastes på lastebil med gaffeltruck

Lasting og transport er en viktig del av logistikken hos en trelastprodusent

Sist faglig oppdatert 26.04.2022
Skrevet av Mette Broen og Marius Weum Stick

Læringsressurser

Verdikjede og vareflyt