Hopp til innhold

Fagstoff

Vareflyten gjennom en industribedrift

Her lærer du hvordan bedrifter i dag produserer etter just-in-time-prinsippet. Da forstår du også hvorfor bedrifter trenger påfyll av innsatsfaktorer til riktig tid.
To personer jobber med hvert sitt styrhus på lastebil. foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Just-in-time-prinsippet (JIT) er ikke ett enkelt prinsipp, men en produksjonsmetode som består av mange aktiviteter. Kort fortalt kan vi si at aktivitetene styres for å unngå alle mulige kilder til sløsing.

Noen elementer i JIT-produksjon

Celleproduksjon

Et fåtall arbeidstakere samarbeider i arbeidsceller om å produsere én eller et fåtall feilfrie komponenter.

Ordrestyrt produksjon

Produksjonen begynner først etter at en ordre er mottatt.

Eksempel: Når du bestiller en ny bil, går det en melding til fabrikken om hvilken bil du skal ha. Fabrikken vet hvilke komponenter bilen din består av, og sender ordrer til sine deleprodusenter. Hver deleprodusent produserer sine komponenter og sender dem videre til montering til avtalt tid – verken før eller seinere.

Arbeidsdeling

På figuren ser vi at celle 1 produserer bilrammer, celle 2 akslinger, celle 3 felger, celle 4 dekk, celle 5 hytter og celle 6 hytteinnredning.

Når dekk og felger er ferdige, monterer celle 7 dem sammen til hjul. Tilsvarende monterer celle 8 hytter og hytteinnredning sammen til ferdige hytter.

Prinsippskisse av samlebåndsproduksjon og JIT-prinsippet
Åpne bilde i et nytt vindu

Synkronisering av arbeidsoppgaver

Synkronisering betyr at alle må produsere i samme takt som samlebåndet. Etter hvert som komponentene blir ferdige, går de til samlebåndet, der alt monteres til en ferdig bil. Alle komponentene må være feilfrie, og alle komponentene må ankomme neste trinn i kjeden til avtalt tid, ellers stopper hele kjeden opp.

Eliminering av lager

Industribedriftene har i dag ikke lagre av innsatsfaktorer. De er avhengige av å få tilført det de trenger, til det tidspunktet produksjonen er planlagt, ellers stopper det hele opp. Derfor er godstransportørene livsviktige for varekretsløpet. Stopper varetilførselen, stopper produksjonen.

CC BY-NC-SASkrevet av Gunnar Ottesen. Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS
Sist faglig oppdatert 19.12.2018

Læringsressurser

Verdikjede og vareflyt