Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Verdikjede og vareflyt

I vårt moderne samfunn er transport et viktig ledd i en god vareflyt. Som transportarbeidere må vi ha god kunnskap om helheten og spesielt om vår rolle i de transportene vi er involvert i.

Oppgave

Gå sammen i grupper og tegn en skisse som viser:

  • vareflyten for melk gjennom produksjonsbedriften
  • vareflyten for melk fra produksjonsbedrift til forbruker

Dere kan selvfølgelig bytte ut melk med et annet produkt hvis dere ønsker det.

CC BY-SASkrevet av Morten Gunnar Plassen.
Sist faglig oppdatert 19.12.2018

Læringsressurser

Verdikjede og vareflyt