Hopp til innhold

Fagstoff

Varekjøp fører til avfall og returtransporter

Her lærer du at avfall blir kildesortert i fraksjoner for deretter å bli transportert til gjenvinningsfabrikker. Fabrikkene gjenvinner fraksjonene til nye råvarer.
Figuren viser at alt avfall som virksomheter og sluttbrukere skaper, skal sorteres og gjenvinnes og inngå på nytt i varekretsløp
Åpne bilde i et nytt vindu

De fleste sluttbrukere kjøper dagligvarer i nærbutikker der de bor. Faghandelsvarer kjøper vi i byer eller tettsteder eller på nettet. Over tid skaper dette til sammen store avfallsmengder som samfunnet må ta hånd om på en forsvarlig måte.

Kommunene har ansvaret for å samle inn alt husholdningsavfall. Næringslivet må selv sørge for å levere avfallet sitt til godkjente innsamlere.

Avfallsinnsamlerne sorterer avfallet i ulike fraksjoner. Hver fraksjon går så til en gjenvinningsfabrikk.

denne lenken kan du se hvordan metallemballasje blir gjenvunnet, og hvordan det gjenvunne råstoffet går inn i produksjonen av nye produkter.

Komprimerte aluminiumsbokser på et gjenvinningsanlegg. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu
CC BY-SASkrevet av Gunnar Ottesen. Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS
Sist faglig oppdatert 19.12.2018

Læringsressurser

Verdikjede og vareflyt