Hopp til innhold

Fagstoff

Vareflyt for en industribedrift

Her lærer du hvordan industribedrifter kjøper inn råvarer og omdanner dem til nye produkter. Industribedrifter kjøper råvarer fra primærnæringene og halvfabrikater fra andre industribedrifter. Deretter omdanner de råvarene og halvfabrikatene til ulike ferdigprodukter.
Visning av at industribedrifter mottar innsatsfaktorene sine fra primærnæringene og gjenvinningsindustrien, og at de formidler ferdigvarer til sluttbrukerne via handelsnæringen. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

For eksempel kan et oljeraffineri kjøpe råolje fra en oljeutvinningsbedrift og omdanne råoljen til plastgranulat, som igjen inngår i produksjonen av ulike plastprodukter.

Et annet eksempel er et meieri som kjøper råmelk fra bønder og omdanner melka til lettmelk, fløte, smør, rømme og andre meieriprodukter, som igjen brukes til produksjon av bakervarer.

Et tredje eksempel kan være et sagbruk som kjøper tømmer fra en skogeier, og omdanner tømmeret til ferdig høvlet plank egnet for husbygging.

En del industribedrifter driver rein montering. Biler lages i dag ved at spesialiserte komponentfabrikker produserer delene, mens egne monteringsfabrikker setter delene sammen til ferdige biler.

Et meieri foredler råmelk de kjøper fra bønder.
Åpne bilde i et nytt vindu
CC BY-SASkrevet av Gunnar Ottesen. Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS
Sist faglig oppdatert 10.06.2022

Læringsressurser

Verdikjede og vareflyt